Verschillen tussen protestanten en katholieken

In mijn beleving, en ik ben een zestiger, zijn de verschillen tussen protestanten en katholieken altijd groot geweest. Een protestant zou nooit een katholieke kerk betreden en zou nooit een katholiek trouwen (twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen!). Als kind van een jaar of 9 ging ik iedere zondag met mijn ouders naar de kerk. Mijn (protestantse-) vriendinnetje, die nieuwsgierig was naar “onze mis” mocht met goedkeuring van meneer pastoor, voor één keer de mis meemaken. Ze mocht echter absoluut niet ter communie; daarvoor waren de geloofsovertuigingen te verschillend. Maar hoe zit dat nu precies? Daarom deze blog over de verschillen tussen protestanten en katholieken.

Eenheid versus soorten

Verschillen tussen protestanten en katholieken

Protestantse kerk

De katholieke kerk heeft één structuur. Zij heeft één leider en deelt dezelfde leer. Het kan zijn dat katholieke feesten in sommige landen iets anders worden gevierd, maar ze hebben allen dezelfde geloofspunten.  De protestantse kerk kent wel meer dan 5000 verschillende soorten van protestantisme.

Ontstaan van het katholicisme en protestantisme

De katholieke kerk is ontstaan uit de apostelen. De apostelen waren de leerlingen van Christus en hun leer wordt nog steeds door hun volgers, de bisschoppen en de paus, verkondigd. Het protestantisme ontstond toen in 1517 Maarten Luther de confrontatie aanging met de katholieke kerk. Luther was tegen de macht die de katholieke kerk had over de gelovigen. Hij vertaalde de bijbel in het Duits, zodat iedereen hem zelf kon lezen en de kerk geen discussies meer over de inhoud van de bijbel kon sturen door de inhoud te verdraaien. Deze mensen noemen we protestant (van protesteren). Ook kennen de protestanten geen bisschoppen maar dominees. Dominees mogen wel trouwen en zelfs van het vrouwelijke geslacht zijn.

Verschillen tussen protestanten en katholieken

Katholieke kerk

Rijkdom

In tegenstelling tot de soberheid van de protestantse gebedshuizen heeft elke katholieke kerk in meer of mindere mate een rijke uitstraling. De Paus, de plaatsvervanger van God en de leider van alle christenen, is gezeten in de met pracht en praal omgeven Sint-Pieter in Rome.

Zonden

Katholieken kunnen hun zonden “afkopen” door middel van de absolutie. Bij de protestanten moest je door je wijze van leven ervoor zorgen om voor een plaats in de hemel in aanmerking te komen.

Heiligen

Katholieken beroepen zich op het kerkelijk leergezag en traditie.  Volgens de protestanten staat elk individu rechtstreeks in contact met God en erkennen ze enkel de bijbel als geloofsbron. Ook geloven protestanten niet in heiligen. Zelfs Maria wordt niet als heilig beschouwd. In protestantse gebedshuizen vind je geen heiligenbeelden, dit in tegenstelling tot de katholieke kerken. Terwijl in de katholieke kerk het altaar waar het offer van brood en wijn centraal staat, staat in de protestante kerk de preekstoel centraal waar de verkondiging van het Woord wordt gepredikt

Verschillen tussen protestanten en katholieken

In de afgelopen eeuwen zijn er heel wat dingen veranderd en naar elkaar toe gegroeid maar de verschillen tussen protestanten en katholieken blijven bestaan. Waarom? Eerlijk gezegd: ik zou het niet weten!

Hebben je nog een waardevolle aanvulling of vraag de verschillen tussen protestanten en katholieken, laat het ons dan weten!

Leave a Reply