KNRM

De Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij, ook wel KNMR genoemd is opgericht in 1824. Als zeegaande natie zou men toch verwachten dat dit instituut al eerder in het leven was geroepen. Helaas is dat niet het geval. Aanleiding voor de oprichting van de KNRM is het drama van 14 oktober 1824. Tijdens een herfststorm gingen op die dag maar liefst 17 schepen verlopen. Deze zwarte dag was de aanleiding voor de oprichting in 1824 van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Deze particuliere stichting verleent hulp aan in nood verkerende schepen langs de Nederlandse kust.

FONDSENWERVING

Tijdens de herfststorm op 14 oktober 1824 strandde bij het dorp Huisduinen het zeilschip De Vreede. Nadat er door de bewoners van het dorp Huisduinen 11 opvarenden van gestrande zeilschip waren gered, verdronken, tijdens hun derde reddingspoging om de kapitein, de stuurman en de bootsman op te halen, zes van de zeven redders. Veel nabestaanden van de omgekomen redders bleven in armoede achter. De algehele kwaadheid maar ook bewondering bij ondernemers en aanzienlijke burgers in Amsterdam, leidde tot fondswervende acties voor de nabestaanden en de oprichting van een georganiseerd reddingwezen. In 1923 werd het Helden der Zee-fonds “Dorus Rijkers” opgezet. De naam van het fonds staat symbool voor Dorus Rijkers (1847-1928). Hij was de meest bekende redder van drenkelingen uit de Nederlandse geschiedenis. In totaal redde hij en zijn mannen meer dan 500 personen. Van dit fonds ontvingen in 1927 honderdelf oud-redders of nabestaanden van oud-redders een pensioen.

OTSTAAN VAN DE KNMR

De KNRM is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij (KNZHRM) en de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (KZHMRS). Laatstgenoemde organisatie nam het gebied ten zuiden van Scheveningen voor zijn rekening; eerstgenoemde het noordelijke deel van de Noordzeekust benevens het IJsselmeer. De KNRM maakt onderdeel uit van de International Maritime Rescue Federation (IMRF). De IMRF telt wereldwijd leden uit 48 landen.

VRIJWILLIGERS

De Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij is voor de uitvoering van haar werk naast giften en donaties, afhankelijk van vrijwilligers. Vanuit 45 reddingstations in het kustgebied zijn ruim 1300 vrijwilligers actief als bemanningslid op reddingboten of als redder aan de wal. Ze zijn allemaal professioneel opgeleid en beschikken over modern reddingsmateriaal. Ze komen ruim 2.000 keer per jaar in actie waarbij meer dan 3.000 mensen worden gered. Dankzij de 90.000 donateurs is het mogelijk dat de vrijwilligers in staat zijn hun reddingswerkzaamheden met steeds beter reddingsmateriaal kunnen uitvoeren. Naast de vele vrijwilligers werken 50 mensen in vaste dienst in de beroepsorganisatie.