Drugsbeleid Nederland

Drugsbeleid Nederland: Vraag een toerist waar hij aan denkt bij Nederland en je krijgt vaak de volgende antwoorden: kaas, klompen, molens en drugs. Nederland staat internationaal bekend om zijn tolerante drugsbeleid. Maar veel mensen realiseren zich niet dat alle drugs eigenlijk verboden zijn in Nederland. Een goed begrip van het Nederlandse drugsbeleid kan u en vele toeristen problemen besparen.

Drugs verboden

In Nederland zijn alle drugs verboden. Het is illegaal om drugs te produceren, bezitten, verkopen, importeren of exporteren. De overheid heeft echter een gedoogbeleid ontwikkeld dat het roken van cannabis onder strikte voorwaarden toestaat.

Gedoogbeleid

In het kort houdt het gedoogbeleid in dat het voorhanden hebben van softdrugs weliswaar strafbaar is, maar dat dit feit onder bepaalde voorwaarden niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Voor het gebruik van softdrugs geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Op het vergeven van softdrugs aan minderjarigen staan zware straffen. Alle handelingen met betrekking tot deze drug zijn strafbaar, met uitzondering van het gebruik ervan. Hoewel het strafbaar is, wordt het bezit van maximaal 5 gram cannabis of 5 hennepplanten niet strafrechtelijk vervolgd. De drugs kunnen echter wel in beslag worden genomen.

Coffeeshops

Drugsbeleid NederlandCoffeeshops mogen alleen softdrugs verkopen, en niet meer dan vijf gram cannabis per persoon per dag. Er zijn strenge regels voor de hoeveelheid toegestane softdrugs en de omstandigheden waaronder de drugs worden verkocht en gebruikt. Het is coffeeshops niet toegestaan om met drugs te adverteren. Het is voor personen onder de 18 verboden om drugs te kopen of zich in een coffeeshop te bevinden. Daarnaast is voor toegang tot een coffeeshop vereist dat men in Nederland woont. Deze regel is ingevoerd om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan en overlast te bestrijden. Dus al die toeristen die naar Nederland komen voor het tolerante drugsbeleid vissen legaal achter net.

Drugsbeleid Nederland

Het doel van het Nederlandse drugsbeleid is: de vraag naar drugs, de toevoer van drugs en het risico voor de drugsgebruiker, zijn directe omgeving en de samenleving te verminderen. Het Nederlandse beleid is eerder pragmatisch te noemen dan idealistisch. Het gaat ervan uit dat het onmogelijk zou zijn om mensen er geheel van te weerhouden om drugs te gebruiken. Daarom mogen coffeeshops kleine hoeveelheden softdrugs verkopen. Deze praktische aanpak betekent dat de autoriteiten zich daadwerkelijk kunnen richten op de grote criminelen die van de drugshandel profiteren en harddrugs verkopen.

Leave a Reply