De Afsluitdijk

In mei 1932 werd de Afsluitdijk voltooid en op 20 september werd de naam Zuiderzee officieel veranderd in IJsselmeer.  De gevreesde Zuiderzee was een meer geworden. Het is het grootste meer van Nederland. Het diepste punt van het IJsselmeer is de val van Urk; dit punt ligt 5½ meter beneden NAP (Normaal Amsterdams Peil).

De AfsluitdijkZuiderzee

De Zuiderzee is ontstaan in de dertiende eeuw door een aantal overstromingen waarbij steeds meer land, dat het oorspronkelijke binnenmeer het Aelmere, van de Noordzee gescheiden had gehouden, is verdwenen. Er ontstond een rechtstreekse verbinding en werd het binnenmeer een binnenzee. De Zuiderzee was een grote binnenzee in het noordelijk deel van Nederland. Het heeft bestaan vanaf het begin van de late middeleeuwen tot 1932.

Overstromingen

De Romeinen kenden het Almaere onder de naam Flevomeer. Door de hoger wordende temperatuur steeg de zeespiegel en het Flevomeer werd aanmerkelijk groter en het gebied tussen de grote rivieren kwam blank te staan. Wie daar woonde, moest uitwijken naar hoger gelegen gebieden.

Drooglegging

In de zeventiende eeuw ontstond al het plan om de Zuiderzee af te sluiten met een dijk en daarna droog te leggen maar niemand kon zoveel water wegpompen. Het kwam regelmatig tot dijkdoorbraken, zoals in 1825 en 1916. Deze laatste leidden uiteindelijk tot het aanleggen van de Afsluitdijk.

Protesten

Niet iedereen was blij met de afsluiting van het IJsselmeer. De vissers, voor hun onderhoud afhankelijk van het zoute water maar ook de gigantische financiële risico’s waren een twistpunt.  De Groningse politicus Mansholt gaf de eigenaren van de dijken de schuld van de grote ramp in 1916. Zij hadden de dijken niet goed onderhouden waardoor ze niet bestand waren tegen de storm.

Bouw van de Afsluitdijk De Afsluitdijk

In 1913 kreeg de Zuiderzeevereniging goedkeuring van koningin Wilhelmina om hun plannen tot afsluiting door te voeren.  De Zuiderzeevereniging nam Cornelis Lely, minister van Waterstaat, aan als waterbouwkundig adviseur en in 1920 werd begonnen met het karwei. Er werd eerst een dijk aangelegd tussen Noord-Holland en het eiland Wieringen, de Amsteldiepdijk geheten. De ervaring die hierbij werd opgedaan, werd enkele jaren later gebruikt bij de aanleg van de Afsluitdijk.

Op 28 mei 1932 werd het laatste gat in de dijk afgesloten. Op 25 september 1933 werd de Afsluitdijk officieel opengesteld.

Leave a Reply