Aandelenbeurs

Waar komt de handel in leningen en termijncontracten vandaan en wie heeft dit bedacht? Het gaat allemaal terug tot in de tijd van de Romeinen. Zij gaven deze al onderhands uit aan de financiers, om op die manier het eigendom te regelen. In 1535 ontstond in Antwerpen en in 1571 in Londen het idee om een centrale plek in te richten om structurele handel plaats te laten vinden. De voorloper van de aandelenbeurs.

Goederenhandel Aandelenbeurs

De eerste manier van handeldrijven vond buiten plaats rondom de Dam of in herbergen en kerkgebouwen. In die tijd was er nog geen sprake van effectenhandel maar van goederenhandel. Het eerste officiële handelsgebouw was een pand in 1493 gelegen aan de noordzijde van de Warmoestraat. Als de handel belangrijk wordt en gaat uitbreiden krijgen de handelslieden in 1586 toestemming om hun zaken te gaan doen in de St. Olafskapel aan de Zeedijk. Naast de gebruikelijke goederenhandel vond er ook al handel in leningen en obligaties plaats. De effectenbeurs in Amsterdam werd in 1611 in gebruik genomen en was de eerste échte aandelenbeurs ter wereld.

Amsterdamse beurs

Er breken gouden tijden aan als in 1602 de eerste naamloze vennootschap en multinational wordt opgericht onder de naam Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Het was het eerste bedrijf, wereldwijd, dat in aandelen ging verhandelen. Het VOC had een monopolie op de handel met Azië. Het VOC bood handelaren een deelname in de kosten aan. Voor het risico van de verre reizen die de VOC ondernam, bood de VOC hen een aandeel in de winst aan. Door het bundelen van kapitaal kon er geïnvesteerd worden in expedities en handelsreizen. De markt voor vraag en aanbod was geboren.

Beurs van Hendrik de Keyser Aandelenbeurs

Vanwege de toenemende vraag naar aandelenhandel besloot in 1607 het Amsterdamse Stadsbestuur dat er een beursgebouw moest komen net zoals in Antwerpen, Londen en Rotterdam. De beroemde architect Hendrick de Keyser ontwerpt de eerste Koopmansbeurs gelegen aan het water van het Rokin. In 1611 trekken de handelaren in het gebouw, dat ruim 200 jaar trouwe dienst zal doen. Omdat het gebouw last krijgt van verzakkingen door de zanderige bodem wordt de Koopmansbeurs in 1837 gesloopt. Op de plaats van de huidige Bijenkorf werd de beurs van Zocher gebouwd die dienst deed als beursgebouw. In 1903 werd de beurs van Berlage gebouwd en is nu gevestigd aan het Beursplein, onder de naam Amsterdamse effectenbeurs. Een nieuw tijdperk brak aan want de handel in effecten wordt fysiek gescheiden van de goederenhandel.

Aandelenbeurs AEX Aandelenbeurs

De Amsterdamse beursindex kende haar eerste handelsdag op 4 maart 1983. Bij de oprichting van de beursindex was de naam EOE-index. Dit omdat de beursindex in het leven was geroepen om indexbeleggen mogelijk te maken voor de European Options Exchange, de toenmalige optiebeurs van Nederland. In 1997 fuseerde de EOE-optiebeurs met Amsterdamse effectenbeurs. Samen gingen zij verder onder de naam Amsterdam Exchanges. De naam van EOE-index veranderde in de Amsterdam Exchange Index, afgekort als de AEX. De beursindex van de Amsterdamse aandelenbeurs was de eerste in Europa die non-stop berekend werd.